logoTill förstasidan

Diagnosgrupper

Enligt...

 

DSM IV (APA 1994, version 2008)


ICD 10 (KSH97, version 2008)

 

 

Snabblänkar

 

 

 

 

 

 

Diagnosgrupper

 

DSM IV                                                                                                              

Det internationellt mest populära systemet inom psykiatrin har blivit den amerikanska psykiaterföreningens ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” som föreligger i sin fjärde version. Sannolikt har det pedagogiska upplägget bidragit till att DSM-systemet kommit till så omfattande användning. I DSM IV beskrivs tillstånden utifrån fem olika perspektiv (s k ”axlar”).

 

ICD 10                                                                                                

Klassifikation av Sjukdomar och Hälsoproblem (KSH 97) som är en svensk version av ”The International Statistical Classification of Diseases and Related Healthproblems, tenth revision”. Utgiven av WHO och en obligatorisk klassificering inom svensk hälso- och sjukvård.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Evident Vård