logoTill förstasidan

Diagnosgrupper

Enligt...

 

DSM IV (APA 1994, version 2008)


ICD 10 (KSH97, version 2008)

 

 

Snabblänkar

 

 

 

 

 

 

ICD 10 (KSH97, version 2008)

 

  • Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar (F00-F09)

 

  • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser (F10-F19)

 

  • Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom (F20-F29)

 

 

  • Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom (F40-F48)

 

  • Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer (F50-F59)

 

  • Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna (F60-F69)

 

  • Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)

 

  • Störningar i psykisk utveckling (F80-F89)

 

  • Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid (F90-F98)

 

  • Ospecificerad psykisk störning (F99)

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Evident Vård