logoTill förstasidan

Diagnosgrupper

Enligt...

 

DSM IV (APA 1994, version 2008)


ICD 10 (KSH97, version 2008)

 

 

Snabblänkar

 

 

 

 

 

 

Recidiverande depressioner i ICD 10

 

Gå till Riktlinjer


En störning som karakteriseras av återkommande depressiva episoder enligt definitionen under depressiv episod F32.- men utan anamnes på oberoende episoder med förhöjt stämningsläge och ökad energinivå (mani). Det kan emellertid förekomma korta episoder med lätt förhöjt stämningsläge och överaktivitet (hypomani) omedelbart efter en depressiv episod, ibland utlösta av antidepressiv medicinering. De djupare formerna av recidiverande depressioner (F33.2 och F33.3) har mycket gemensamt med bipolär sjukdom, egentlig depression, endogen depression och vital depression. Den första episoden kan uppträda när som helst i livet, från barndomen till seniet. Sjukdomsdebuten kan vara akut eller smygande och varaktigheten från veckor till många månader. Risken för att en patient med recidiverande depressioner skall drabbas av en manisk episod försvinner aldrig helt, oavsett antalet tidigare episoder. Om en manisk episod inträffar, bör diagnosen ändras till bipolär sjukdom (F31.-).


Innefattar: recidiverande episoder med depressiv reaktion, psykogen depression, reaktiv depression Årstidsrelaterad depression
Utesluter: Recidiverande kortvariga depressionsepisoder (F38.1)


F33.0 Recidiverande depression, lindrig episod

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är lindrig som under F32.0, och anamnes på manisk episod saknas.

 

F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är medelsvår, som under F32.1 och anamnes på manisk episod saknas.


F33.2 Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är svår, dock utan psykotiska symtom som under F32.2, och anamnes på manisk episod saknas. Bipolär sjukdom, depressiv episod, utan psykotiska symtom Egentlig recidiverande depression utan psykotiska symtom Endogen depression utan psykotiska symtom Vital depression, recidiverande utan psykotiska symtom.


F33.3 Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är svår och det finns psykotiska symtom, som under F32.3. Anamnes på tidigare maniska episoder saknas. Bipolär sjukdom, depressiv episod, med psykotiska symtom Depressiv psykogen psykos med psykotiska symtom Depressiv reaktiv psykos Egentlig depression med psykotiska symtom Endogen depression med psykotiska symtom Psykotisk depression.


F33.4 Recidiverande depression utan aktuella symtom

Patienten har tidigare haft två eller flera depressiva episoder enligt definitionen under F33.0-F33.3 men är sedan flera månader fri från depressiva symtom.


F33.8 Andra specificerade recidiverande depressioner


F33.9 Recidiverande depression, ospecificerad

Långvarig depression UNS

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Evident Vård