logoTill förstasidan

Diagnosgrupper

Enligt...

 


 

 

Snabblänkar

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer

 

Riktlinjerna och de kliniska beslutsstöden är organiserade så att man dels kan välja den vårdnivå eller specialitet man vill få upp information för, dels välja informationen sorterad efter sjukdomsgrupp och diagnos.

 

På ”vårdnivåsidan” finner du lite mer generell information som gäller just den vårdnivån; - vad man speciellt bör tänka på när det gäller t ex bemötande, bedömning, behandling och omvårdnad.

 

Väljer du sjukdomsgrupp – diagnos får du istället den specifika information som gäller för ett visst tillstånd direkt.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Evident Vård