logoTill förstasidan

Diagnosgrupper

Enligt...

 


 

 

Snabblänkar

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer och kliniskt beslutsstöd enligt sjukdomsgrupper

 

  Förstämningssyndrom

   

   

  Konfusion och demens

   

   

  Neuropsykiatri

   

   • ADHD

    

   • Aspergers syndom

    

   • Autismspektrum syndrom

   

   

  Personlighetsstörningar

   

   

  Psykoser

   

   • Schizofreni tidig

    

   • Schizofreni långvarig

    

   • Schizoaffektiv sjudom

    

   • Kortvarig psykos

    

   • Vanföreställningssyndrom

    

   • Övriga

   

   

  Somatoforma syndrom

   

   

  Substansrelaterade syndrom

   

   • Alkohol

   

   • Narkotika

   

   

  Suicid och suicidförsök

   

   

  Sömnstörningar

   

   

  Ångestsyndrom

   

   • Paniksyndrom

    

   • Agorafobi

    

   • Generaliserad ångest

    

   • Social fobi

    

   • Tvångssyndrom (OCD)

    

   • Specifika fobier

    

   • Posttraumatisk stress (PTSD)

   

   

  Ätstörningar

   

      • Anorexi

       

      • Bulimi

       

      • UNS

    

 

 

 

Copyright 2008 Evident Vård